نمایندگی آیفون تصویری کوماکس تجریش | ۰۹۱۲۴۰۷۹۴۳۸

نمایندگی آیفون تصویری کوماکس تجریش | ۰۹۱۲۴۰۷۹۴۳۸

نمایندگی آیفون تصویری کوماکس تجریش

نمایندگی آیفون تصویری کوماکس تجریش

نمایندگی آیفون تصویری کوماکس تجریش

پنل سوت میشکد :

میکروفن را چک کنید یا از جای خود خارج شده و یا شل شده است .

صدای همه واحدها از گنل به داخل ضعیف یا قطع است :

برد گنل یا میکروفن اشکال دارد .تعمیرات آیفون تصویری

صدار از داخل به پنل ضعیف ای قطع است :

برد پنل و یا بلندگوی گنل اشکال دارد

تعمیرکار تخصصی آیفون تصویری کوماکس تجریش

صدار از پنل به یک گوشی قطع است :

بلندگوی گوشی قطع شده یا سوخته و یا در برد صوت گوشی اشکال وجود دارد .

صدا از یک گوشی به پنل قطع است :

میکروفن گوشی قطع یا سوخته یا برد صوتی گوشی اشکال دارد .

تمام واحدها یکسره زنگ میخورد :

تعمیرات در باز کن تصویری کوماکس تجریش

زنر ۱۰ .لنی س.حنخ تسن .

ارتباط صوتی برقرار اما تصویر تمام واحدها قطع است :

دوربین اشکال دارد و یا سیم شماره ۴ قطع است .

روی تصویر تمام واحدها خطوط عمودی یا برفک و نویز داریم :

دورین مشکل دارد

کیفیت تصویر  همه واحدها نویزی و تا راست :

در آپارتمان های بالای ۴ واحد از سوئیچر تک استفاده کرده اید و یا سیم کشی قدیمی است

با باز کردن در ، تصویر برای لحظه ای جمع میشود :

تعمیرات تخصصی در باز کن تصویری کوماکس تجریش

از خروجی DS به جای خروجی AC برای قفل و لامپهای پنل استفاده کرده ایم .

مانیتور خاموش است :

مانیتور خاموش است و یا تغذیه آن سوخته است

گوشی یک مانیتور سوت میکشد :

میکروفن از جاس خود خارج شده یا لق شده است

صدای زنگ یک مانیتور قطع است :

قطعی سیم یا سوختگی بلندگوی گوشی و یا خرابی برد صوت مانیتور

مانیتور بعد از ۹۰ ثانیه خاموش نمیشود و یکسره روشن است :

اشکال در برد صوت مانیتور

صدا و زنگ داریم اما یک مانیتر در را باز نمیکند :نمایندگی آیفون تصویری کوماکس تجریش

شاسی در باز کن مانیتور خراب است یا دکمه آن گیر کرده است .

قیمت آیفون تصویری کوماکس تجریش

صدا و زنگ داریم اما یک مانیتور تصویر ندارد :

سیم شماره ۴ قطعی دارد جامپر دوتائی پشت مانیتور متصل نشده است اشکال در ماجول تصویر اشکال در برد صورت مانیتور


Leave a Reply

تعمیر ایفون تصویری

تعمیر آیفون تصویری