[us_page_title description=”1″ align=”center”]

کوماکس را می توان به نوعی بهترین آیفون تصویری خارجی در نظر گرفت. بالا بودن تنوع محصولات، دربرگرفتن نیاز های کاربران و کیفیت بالای ساخت از خصوصیات اصلی این برند به شمار می رود. کوماکس به عنوان یکی از اولین تولید کنندگان آیفون تصویری در دنیا و با صادر کردن محصول به بیش از 100 کشور، اصلی ترین الگوی طراحی و ساخت برای تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود. یه روز ترین لیست قیمت آیفون تصویری کوماکس را از همین صفحه دریافت کنید.

مانیتور کدینگ کوماکس - مدل CAV-35GNآیفون تصویری کوماکس 3.5 اینچ بدون حافظه CAV-35GN

 • اندازه صفحه نمایش: 3.5 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
ناموجود

آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-43MGآیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CAV-43MG

 • اندازه صفحه نمایش: 4.3 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
2٬700٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس - مدل CDV-43MHآیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CDV-43MH

 • اندازه صفحه نمایش: 4.3 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
1٬540٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس CDV-43Mآیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CDV-43M

 • اندازه صفحه نمایش: 4.3 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
1٬760٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس - مدل CDV- 43KMآیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CDV- 43K

 • اندازه صفحه نمایش: 4.3 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
902٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس - مدل CDV- 43KMآیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ با حافظه CDV- 43KM

 • اندازه صفحه نمایش: 4.3 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
1٬078٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس - مدل CDV-70MHآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70MH

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
2٬200٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس - مدل CDV70Nآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70N

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
1٬485٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70Kآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70K

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
2٬200٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس - مدل CDV-70Hآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70H

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
1٬540٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70Pآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70P

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
2٬310٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70Aآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70A

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
2٬310٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کماکس - مدل CDV-70KPTآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70KPT

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
2٬640٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70KMآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-70KM

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
2٬970٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70Uآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70U

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
3٬630٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس - مدل (CAV-705U(Wآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CAV-705UW

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: ارتباط داخل واحد و ارتباط با نگهبانی
4٬180٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70UMآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-70UM

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
4٬950٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71AMآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-71AM

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
2٬970٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس - مدل (CDV-71UM(USآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-71UM

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
3٬300٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71BEآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-71BE

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
ناموجود

آیفون تصویری کوماکس - مدل (CDV-72UM(SDآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-72UM

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
3٬520٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-1020AEآیفون تصویری کوماکس 10.1 اینچ با حافظه CDV-1020AE

 • اندازه صفحه نمایش: 10 اینچ
 • حافظه: دارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
6٬820٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-35Aآیفون تصویری کوماکس 3.5 اینچ بدون حافظه CDV-35A

 • اندازه صفحه نمایش: 3.5 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: داخل واحد با گوشی صوتی
1٬210٬000 ‎تومان

مانیتور کوماکس - مدل CMV-77Kآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CMV-77K

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
2٬750٬000 ‎تومان

مانیتور کوماکس - مدل CMV-70Sآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CMV-70S

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
2٬970٬000 ‎تومان

آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-CG70آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CAV-70CG

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
3٬190٬000 ‎تومان

مانیتور کدینگ کوماکس - مدل CAV-70PGآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CAV-70PG

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
3٬080٬000 ‎تومان

مانیتور کدینگ کوماکس - مدل CAV-70GAآیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CAV-70GA

 • اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
3٬190٬000 ‎تومان

پنل تصویری کوماکس مدل COMMAX DRC-NAC2پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-nAC2

 • نوع سیستم آیفون تصویری: ساده Fine View
 • سازگاری با: کوماکس
 • کشور سازنده: کره
1٬500٬000 ‎تومان

پنل آیفون تصویری کوماکس مدل DRC-4Mپنل آیفون تصویری کوماکس مدل DRC-4M

 • دید در شب: دارد
 • نوع سیستم آیفون تصویری: ساده Fine View
 • تعداد واحد پنل: 1 واحد
1٬760٬000 ‎تومان

مانیتور کوماکس - مدل CMV-43Sآیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CMV-43S

 • اندازه صفحه نمایش: 4.3 اینچ
 • حافظه: ندارد
 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
1٬925٬000 ‎تومان

پنل تصویری کوماکس مدل COMMAX DRC-NUCپنل آیفون تصویری کوماکس DRC-nUC

 • دید در شب: دارد
 • نوع سیستم آیفون تصویری: ساده Fine View
 • قابلیت ضد آب : دارد
1٬320٬000 ‎تومان

پنل تصویری کوماکس مدل COMMAX DRC-4Uپنل آیفون تصویری کوماکس DRC-4U – یک واحدی

 • دید در شب: دارد – 30 متر
 • نوع سیستم آیفون تصویری: ساده Fine View
 • تعداد واحد پنل: 1 واحد
1٬650٬000 ‎تومان

پنل تصویری کوماکس مدل COMMAX DRC-41UNپنل آیفون تصوری کوماکس DRC-41UN – یک واحدی

 • دید در شب: دارد – 30 متر
 • نوع سیستم آیفون تصویری: ساده Fine View
 • تعداد واحد پنل: 1 واحد
1٬265٬000 ‎تومان

پنل کدینگ آیفون تصویری کوماکس DRC-GUC - قابل اتصال به 480 واحدپنل کدینگ آیفون تصویری کوماکس DRC-GUC – قابل اتصال به 480 واحد

 • ارتباط داخلی: با یک واحد (نگهبانی)
 • دید در شب: دارد – 30 متر
 • نوع سیستم آیفون تصویری: Gate View
6٬050٬000 ‎تومان
فهرست