[us_page_title inline=”1″ description=”1″ font_size=”1.8rem”]
عیب یابی آیفون های تصویری :

در زیر به چند نمونه از ایرادات رایچ در آیفون های صوتی روش های رفع آن اشاره میکنیم :

سیستم خاموش است :

ولتاژ منبع تغذیه را چک کرده و از رسیدن ولتاژ به پنل اطمینان حاصل کنید

هیچ واحدی در را باز نمیکند :

ابتدا ولتاژ AC را بررسی کنید اگر رسیدن ولتاژ مشکلی نبود قفل را چک کرده و از سالم بودن قفل مطمئنن شوید اگر قفل به درستی عمل میکند اتصال سیم های F به  E را بررسی کنید .

صدا از پنل به داخل قطع است :

سیم A قطع است و میکروفون یا یونیت صوت پنل اشکال دارد .

صدا از داخل به پنل قطع است :

سیم B قطع است و بلندگو پنل یا یونیت صوت اشکال دارد .

هیچک از واحدها زنگ نمیخورد :

خروجی D را در تغذیه یا یونیت صوت با یک بلندگو چک کنید

صدار از پنل به یک گوشی قطع است :

بلندگوی گوشی قطع شده یا سوخته و یا در برد صوت گوشی اشکال وجود دارد .

صدا از یک گوشی به پنل قطع است :

میکروفن گوشی قطع یا سوخته یا برد صوتی گوشی اشکال دارد .

ایرادات رایج در آیفون های تصویری و روش های رفع آن :

سیستم کلا خاموش است :

ولتاژ DC تغذیه SF730 را چک کنید و مطمئن شوید این ولتاژ به پنل نیز میرسد .

هیچ واحدی در را باز نمیکند :

ولتاژ AC تغذیه SF730 را چک کنید و مطمئن شوید که قفل سالم است و اگر با اتصال L1 به L2 قفل عمل میکند رله در باز کن برد پنل را چک کنید .

تصویر تمام واحدها موج دار است :

سیم کشی از کنار سیم کشی برق رد شده و یا خازن تغذیه SF730 نشتی پیدا کرده .

صدا نداریم ، زنگ نمیخورد و قفل هم عمل نمیکند :

سیم شماره 1 قطعی دارد .

صدای همه واحدها نویز دارد :

میکروفن پنل اشکال دارد و سیم شماره 2 قطعی دارد و یا مسیر سیم کشی از کنار سیم کشی های برق رد شده است .

پنل سوت میشکد :

میکروفن را چک کنید یا از جای خود خارج شده و یا شل شده است .

صدای همه واحدها از گنل به داخل ضعیف یا قطع است :

برد گنل یا میکروفن اشکال دارد .

صدار از داخل به پنل ضعیف ای قطع است :

برد پنل و یا بلندگوی گنل اشکال دارد

تمام واحدها یکسره زنگ میخورد :

زنر 10 .لنی س.حنخ تسن .

ارتباط صوتی برقرار اما تصویر تمام واحدها قطع است :

دوربین اشکال دارد و یا سیم شماره 4 قطع است .

روی تصویر تمام واحدها خطوط عمودی یا برفک و نویز داریم :

دورین مشکل دارد

کیفیت تصویر  همه واحدها نویزی و تا راست :

در آپارتمان های بالای 4 واحد از سوئیچر تک استفاده کرده اید و یا سیم کشی قدیمی است

با باز کردن در ، تصویر برای لحظه ای جمع میشود :

از خروجی DS به جای خروجی AC برای قفل و لامپهای پنل استفاده کرده ایم .

مانیتور خاموش است :

مانیتور خاموش است و یا تغذیه آن سوخته است

گوشی یک مانیتور سوت میکشد :

میکروفن از جاس خود خارج شده یا لق شده است

صدای زنگ یک مانیتور قطع است :

قطعی سیم یا سوختگی بلندگوی گوشی و یا خرابی برد صوت مانیتور

مانیتور بعد از 90 ثانیه خاموش نمیشود و یکسره روشن است :

اشکال در برد صوت مانیتور

صدا و زنگ داریم اما یک مانیتر در را باز نمیکند :

شاسی در باز کن مانیتور خراب است یا دکمه آن گیر کرده است .

صدا و زنگ داریم اما یک مانیتور تصویر ندارد :

سیم شماره 4 قطعی دارد جامپر دوتائی پشت مانیتور متصل نشده است اشکال در ماجول تصویر اشکال در برد صورت مانیتور

فهرست